Aanvragen

Bent u professionele hulpverlener?
Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of wenselijk vindt, dan kunt u een aanvraag doen via de button onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden.

Bent u inwoner?
Bent u inwoner van de gemeente Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Velsen of Zandvoort en wilt u in aanmerking komen voor een eenmalige gift? Vraag dan uw hulpverlener of hij via deze website de aanvraag wil doen. Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een professionele hulpverlener.

Privacy
Met het versturen van het aanvraagformulier geeft u toestemming aan het Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving om de verstrekte gegevens te verwerken. Deze gegevens worden gebruikt om te beoordelen of een gift toegekend kan worden. Het privacy reglement van het FUN vindt u hier.

Beoordeling
De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur. Om tot een goede beoordeling te komen is het belangrijk als in de toelichting, zeer kort en bondig, beschreven wordt:

  1. Hoe is de situatie ontstaan?
  2. Wat is er nodig om uit de situatie te raken?
  3. Ontbreken voorliggende voorzieningen?
  4. Is er na toekenning een beter toekomstperspectief voor de hulpvrager?

Stappenplan
Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een aanvraag op een rijtje:

  1. Lees de websitepagina’s Voor wie? en deze pagina.
  2. Doe de Quick scan. Indien de Quick scan uitwijst dat de cliënt niet in aanmerking komt voor een gift, dan kunt u alsnog contact opnemen met ons bureau voor overleg.
  3. Als de uitkomst van de Quick scan positief is, dan vult u het digitale Aanvraagformulier in en stuurt u zo mogelijk en nodig bijlagen mee. Het invullen van het aanvraagformulier is eenvoudig. Bij enkele vragen kunt u op  drukken om extra informatie te krijgen. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer openen met een wachtwoord.
  4. U krijgt een reactie van de Bureaucoördinator. Wacht u haar bericht s.v.p. af. Als u alle benodigde informatie juist aanlevert, dan kunnen wij op korte termijn een besluit nemen over uw aanvraag, zo nodig binnen 24 uur.
  5. Indien een gift wordt toegekend, dan wordt die uitbetaald aan de aanvragende instelling of de leverancier. Nooit rechtstreeks aan een cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten. Check na definitieve toekenning of het geld is gestort op de betreffende rekening.